fbpx

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE
(dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego)

Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego za pośrednictwem Internetu wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie iwchome.pl lub na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez „Sklep internetowy IWC Home”.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pod warunkiem, że wada ma charakter istotny.
 3. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres:Dział obsługi klienta IWC Home
  ul. Warszawska 28, Spalice
  56-400 Oleśnicalubdrogą mailową na adres reklamacje@iwchome.pl
 4. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  – imię i nazwisko,
  – datę zakupu oraz numer zamówienia,
  – dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
  – nazwę, numery, ilość towarów, które są reklamowane,
  – powód reklamacji.
 5. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi (będącemu konsumentem) na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu likwidacji szkody.
 6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail reklamacje@iwchome.pl lub pod numerem telefonu +48 530 457 457.

 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY →

Unia Europejska
Odwiedź nasz showroom: Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Katowice
Zadzwoń do doradcy: +48 530 457 457